3 x Fin-tutkimus – THL:n laajat väestötutkimukset aikuisista

Oletko kuullut joskus Fin-alkuisista tutkimuksista? FinSote, FinTerveys ja FinMONIK ovat THL:n kansallisia väestötutkimuksia, joilla selvitämme Suomessa asuvan aikuisväestön terveyttä ja hyvinvointia.

Kolme erilaista Fin-alkuista väestötutkimusta

FinSote-tutkimus on kyselytutkimus, jossa selvitetään Suomen aikuisväestön koettua hyvinvointia, terveydentilaa ja palvelukokemuksia. Tuloksia voi tarkastella maakunnittain.

FinTerveys-tutkimus on terveystarkastustutkimus, jossa arvioidaan, miten aikuisväestön terveys, toimintakyky ja hyvinvointi kehittyvät Suomessa. FinTerveys on menetelmiltään kattavin. Osallistujat vastaavat kyselyihin, osallistuvat haastatteluihin ja terveystarkastukseen ja antavat näytteitä. Tuloksia voi tarkastella maakuntien yhteistyöalueilla.

FinMONIK-tutkimus on kyselytutkimus, jossa arvioidaan, miten Suomessa asuva ulkomailla syntynyt väestö kokee oman hyvinvointinsa, terveytensä sekä palvelujen tarpeensa. Lisäksi kerätään tietoa työllisyydestä, toimintakyvystä sekä mahdollisista syrjintäkokemuksista. Tietoa kerätään maakunnittain.

Väestötutkimukset toteutetaan yhteiskunnan rahoittamana, joten toivomme, että tutkimustuloksia käytetään monipuolisesti esimerkiksi:

  • alueellisessa ja valtakunnallisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa
  • hyvinvointikertomuksissa
  • kansallisten hoitosuositusten, muiden suositusten, toimenpideohjelmien sekä strategioiden perustana ja niiden toteutumisen arvioinnissa/muutosten arvioinnissa
  • tieteellisessä tutkimuskäytössä
  • opetuksessa.

Tutkimustulokset julkaistaan aina yhteenvetoina, joista vastaajia ei voi tunnistaa.

Fin-tutkimusten tuloksiin voi tutustua helposti Terveytemme.fi-palvelussa. Lisäksi tulosraportit ja muut materiaalit löytyvät tutkimusten omilta verkkosivuilta.

FinSote-tutkimuksen tulokset ovat saatavissa myös Sotkanet.fi-palvelussa.


Lisätietoa

Tulosta itsellesi kätevä seinätaulu: THL:n laajat väestötutkimukset aikuisista (infograafi Julkarissa)

Tutustu väestötutkimusten tuoreimpiin tuloksiin (FinMONIK-tutkimuksen tulokset tulevat myöhemmin): Terveytemme.fi

Tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista: Sotkanet.fi

FinSote-tutkimus, thl.fi/finsote

FinTerveys-tutkimus, thl.fi/finterveys