Aleksi, 10 v., Kasakkamäen koulusta vastaa kysymyksiin kouluterveydestä

Tietoa koululaisten hyvinvoinnista kerätään Kouluterveyskyselyllä, joka on yksi THL:n tunnetuimmista väestötutkimuksista. Väestötutkimuksilla kerätty tieto perustuu kansalaisten kokemuksiin ja tarinoihin. Aleksi Ikonen kertoo kouluarjestaan.