Laajat näytevarannot tukevat tutkimusta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella on 6–7 miljoonaa yksittäistä väestön terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää näytettä. Olemme koonneet yhteen kuvaan poimintoja THL:n erilaisista näyteaineistoista.

Infografiikka THL:n näyteaineistoista

Näyteaineistot on jaettu luokkiin: mikrobinäytteet, eläinnäytteet, ihmisperäiset näytteet ja ympäristönäytteet. Mikrobeja tutkitaan sekä ihmisestä että ympäristöstä. Samasta näytteestä, kuten ysköksestä, voidaan eristää ja tutkia eri asioita.

Monipuoliset näytevarannot tukevat korkealaatuista tutkimusta ja terveysseurantaa. THL:llä on näytteitä esimerkiksi terveystutkimusten osana ja epidemiaseurantoja varten. Tutkimuskäytössä saattaa olla jopa satoja tuhansia näytteitä kerrallaan.

THL tutkii näytteitä myös erilaisina maksullisina palveluina, kuten isyystutkimukset, alkoholi-, huumausaine- ja lääkeainemääritykset sekä hometalo-, vesimikrobiologia- ja ympäristömyrkkyjen analytiikka.

Valtaosa näytteistä säilytetään THL:ssä pysyvästi tai kunnes näyte on kulutettu loppuun. Näitä ovat mm. biopankkiaineistot, muut erilaiset tutkimusaineistot ja kantakokoelmat. Näytteet, joita tutkitaan maksullisina palveluina, hävitetään sovitun määräajan kuluessa.

Näytteitä säilytetään muun muassa pakkashuoneissa, syväjääarkuissa ja nestetypessä.

Lisätietoa:

THL:llä on miljoonia näytteitä suomalaisesta väestöstä –video

THL Biopankki 

THL:n analyysi- ja tutkimuspalvelut