Näytteen tie biopankkiin ja biopankista tutkimukseen

Biopankkiin kootaan näytteitä ja tietoja suostumuksen antaneilta henkilöiltä lääketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä varten. Näin näyte kulkee biopankkiin ja sieltä tutkimukseen.

Näytteen tie biopankkiin

1A

Näytteen luovuttajille ilmoitetaan suunnitellusta siirrosta henkilökohtaisesti, jolloin voi antaa luvan siirtää näytteen biopankkiin tai voi kieltää siirron. Jos henkilökohtainen tiedonanto ei ole mahdollista näytteiden iän, suuren määrän tai muun syyn vuoksi, näytteiden siirrosta biopankkiin tiedotetaan julkisesti. Näytteet voidaan siirtää biopankkiin molemmissa tilanteissa, jos henkilö ei kiellä siirtoa. Hänellä on myös oikeus koska tahansa myöhemmin kieltää näytteiden ja tietojen käyttö biopankkitutkimukseen ilmoittamalla siitä biopankille.

1B

1.9.2013 lähtien jo näytteitä kerättäessä on kysytty tutkittavalta suostumusta luovuttaa näytteet biopankkiin ja käyttää biopankkitutkimukseen.

2

Näytteet ja niihin liittyvät tiedot ovat tärkeitä lääketieteellisessä tutkimuksessa. Näytteitä voidaan käyttää muun muassa tautien syntymekanismien tutkimiseen tai uusien diagnostisten menetelmien kehittämiseen ja niiden toimivuuden varmistamiseen. Näyte- ja tietoaineistoja voidaan käyttää myös apuna kehitettäessä niin sanottua henkilökohtaista lääketiedettä, jonka avulla pyritään sairauksien estämiseen, toteamiseen ja hoitoon tavoilla, jotka on sovitettu yksilöllisesti jokaiselle potilaalle sopivaksi.

3

Näytekokoelmien mahdollisimman kattava käyttö lääketieteelliseen tutkimukseen on monella tavalla hyvä asia: Kansalaisia ei tarvitse kutsua uudelleen osallistumaan tutkimuksiin eikä heistä tarvitse kerätä uusia näytteitä. Myös suurin kustannuksin kootut näytekokoelmat saadaan tehokkaampaan tutkimuskäyttöön ja niiden avulla voidaan kehittää parempia hoitoja ja lääkkeitä. Kehitystyötä tehdään yhteistyössä yritysten kanssa, jotta tutkimustulokset saadaan jalostettua entistä paremmiksi hoidoiksi ja lääkkeiksi.

Lisätietoa:

Biopankit Suomessa

THL:n biopankkiaineistot

Biopankeista arvokasta apua tutkijoille täsmähoitojen kehittämiseen. Päivi Laihon blogi tällä sivustolla

Näytteiden kirjoa