Geenitutkimuksen avulla parempaa hoitoa myös tulevaisuudessa

Geenitutkimukseen maailmalla liitetyt kauhukuvat eivät ole realistisia Pohjoismaissa, sanoo tutkimusjohtaja Aarno Palotie FIMMistä. Omien näytteiden antaminen tutkimuskäyttöön esimerkiksi biopankkiin edistää parhaiten diagnostiikkaa ja hoitoja.

Genomitietoa käytetään erityisesti harvinaisten sairauksien diagnostiikkaan, mutta yhä enemmän myös tavallisempien sairauksien, kuten syöpäsairauksien diagnostiikkaan, jolloin geenitieto saattaa ohjata hoitoa, kertoo professori, tutkimusjohtaja Aarno Palotie Suomen molekyylilääketieteen instituutista FiMM:stä.

Genomitutkimuksen tulevaisuuden näkymissä keskeistä on erittäin suurten väestömäärien ja potilasmäärien tutkiminen. ”Lähdetään liikkeelle hyvin suurista massoista, jotta me voimme hoitaa juuri sinua parhaalla mahdollisella tavalla”, Palotie kuvaa.

Aarno Palotie on aktiivisesti mukana kehittämässä suomalaista biopankkitoimintaa ja yhteistyötä akateemisten tutkimusryhmien ja yritysten välillä.

Lisätietoa:

Aarno Palotie (Wikipedia)

Suomen molekyylilääkätieteen instituutti FIMM

Gee­ni­tut­ki­mus häl­ven­tää psy­kiat­ris­ten sai­rauk­sien diag­nos­ti­sia raja-ai­to­ja – FIMMin tiedote 21.6.2018

Kaikkien aikojen laajin migreenin perhetutkimus tuo lisätietoa migreenin perinnöllisestä taustasta – FIMMin tiedote 3.5.2018

Merkittävä tutkimusinvestointi Suomeen: FinnGen pyrkii läpimurtoihin sairauksien ennaltaehkäisyssä, diagnostiikassa ja hoidossa – FIMMin tiedote 19.12.2017