I Finland samlas unika register- och undersökningsmaterial med hjälp av vilka man kan påverka medborgarnas hälsa och välfärd. Denna nationalskatt förvaras och utnyttjas ansvarsfullt.

Ansvarig användning av data är till allas nytta, se videon

Vad gott gör data:

Så här söker man användningstillstånd till material för forskningsbruk