Bloggar och berättelser

Tillförlitligt och säkert insamlad, förvarad och utnyttjad data är till för oss alla. När det behövs effektivare eller bättre tjänster, lösningar till samhälleliga problem eller beslut baserade på data, är datamaterial angående hälsa och välfärd till nytta för alla.

Kari Simola

Sakkunnigläkare Henni Pöyhönen frågar, undersöker och lyssnar på 74 årige Kari Simola. Simola har kommit till THL från Vanda med sin fru Marja-Leena för ett uppföljningsbesök av Finger-undersökningen. Han har deltagit i flera av dessa besök under senaste sju år.

Läs mer

Forskningsöverläkare Päivi Rautava från ÅUCS berättar om Finlands unika hälsodata och dess betydelse för forskningen.

Läs mer
DATA_Blogi_Seppo_Koskinen_1200x675

Forskningsprofessor Seppo Koskinen vid enheten för folkhälsoprognoser och bedömningar vid Institutet för hälsa och välfärd berättar.

Läs mer
Liite_3_Data_1-kirjaaminen_1920x1080_verkko_SV-01

För statistik inom social- och hälsovården som THL producerar samlas verksamhetsuppgifter in från bl.a. kommunerna, sjukvårdsdistrikten och landskapen, i praktiken alltså t.ex. från hälsovårdscentralerna, sjukhusen eller serviceenheterna inom socialvården.

Läs mer