Högklassiga och pålitliga statistiska uppgifter förutsätter noggrann registrering

För statistik inom social- och hälsovården som THL producerar samlas verksamhetsuppgifter in från bl.a. kommunerna, sjukvårdsdistrikten och landskapen, i praktiken alltså t.ex. från hälsovårdscentralerna, sjukhusen eller serviceenheterna inom socialvården.

Liite_3_Data_1-kirjaaminen_1920x1080_verkko_SV-01

Samtidigt är också anställda i kommunerna, sjukvårdsdistrikten och landskapen centrala användare av den information som THL producerar.

”Ju bättre och noggrannare uppgifter som registreras i verksamhetsenheterna desto högklassigare blir de data som THL producerar”, säger enhetschef Salla Säkkinen från enheten för statistik och register vid THL.

Anställda på fältet är yrkespersoner inom registrering

Fastän registrering inte är huvuduppgiften i klientarbete är noggrann registrering av uppgifter en förutsättning för deras användning. Statistiska uppgifter används i nationell och regional verksamhetsplanering och beslutsfattande, så kvaliteten har verklig betydelse.

”Anställda på fältet är yrkespersoner inom registrering. Medvetenheten om registreringens betydelse har ökat under senaste år och man har satsat på detta i samband med att informationssystemen har utvecklats. Ännu finns det dock mycket att göra.”

Statistiska uppgifter behövs ännu snabbare och THL har påskyndat flera insamlingar av uppgifter. När användarna av statistisk information får uppdaterad uppföljningsinformation kan de bättre utvärdera åtgärderna som behövs. Ju längre insamlingen av uppgifter på fältet räcker desto längre måste beslutsfattarna vänta på nyaste statistik.

Noggrann registrering av uppgifter och tidtabellsenlig överlämning av dem till THL möjliggör allt snabbare publicering av statistik.

Som hjälp för regional och nationell informationsledning

Centrala användare av THL:s statistik är social- och hälsovårdsministeriet samt kommunernas och landskapens planerare, experter och ledare. Statistiken täcker vidsträckt social- och hälsovården och information produceras bl.a. om användning av tjänster, människors sjukfrekvens eller antalet omhändertagna barn.

På basis av statistiken ser man hela landets situation, vilket möjliggör regionala jämförelser – kommunerna vill jämföra sig med sina grannkommuner och de stora städerna med andra stora städer. Jämförelsen blir omöjlig om uppgifterna har registrerats på olika sätt eller om uppgifter fattas.

Med hjälp av statistisk information kan man också utvärdera beslut som fattats och lagändringar. ”Med hjälp av statistiken kan man se om t.ex. en ändring i lagstiftningen haft önskad effekt”, berättar Säkkinen.

Engångsregistrering som riktning i insamling av uppgifter

THL samarbetar intensivt med yrkespersoner inom social- och hälsovården för att utveckla insamlingen av uppgifter. ”De uppgifter som samlas in ska också främja de som har producerat uppgifterna”, menar Säkkinen.

Målet är att småningom avgå från de flesta statistikspecifika insamlingar av uppgifter och samla in så mycket nödvändig information som möjligt från olika yrkespersoner inom social- och hälsovården på en gång. Med engångsregistrering strävar man efter att yrkespersoner inte behöver registrera samma uppgifter i flera olika system.

Insamlingen av uppgifter utvecklas och processerna strömlinjeformas ständigt vid THL. Ett mål för utvecklandet är att svara för fältets behov av uppgifter enligt de tidtabeller som mest främjar t.ex. verksamhetens planering.

”Man har gjort stora framsteg. THL har fått aktuella, dagligen uppdaterade uppgifter från öppen primärvård. För fem år sedan fick vi ännu materialet på papper i tiotusentals blanketter. Nu kommer nästan alla uppgifter elektroniskt vilket avlägsnar registreringsdröjsmålet och möjliggör snabbare publicering av statistik.

THL utvecklar också ständigt granskningsprocesserna för uppgifter och den feedback som ges till fältet angående uppgifternas kvalitet. Då man behandlar stora informationsmängder måste granskningarna ske mer och mer automatiskt.

THL önskar att insamlad statistik används så omfattande och mångsidigt som möjligt. ”Den bästa informationen om uppgifternas riktighet finns på fältet så feedbacken från yrkespersonerna inom social-och hälsovården är guld värt för oss”, säger Säkkinen.

Om social- och hälsovårdsreformen och landskapen kommer…

Enhetlig information av hög kvalitet får allt större betydelse när social- och hälsovårdens servicestruktur förnyas.

Tyngdpunkten ligger nu på de kommande landskapen. Insamlade uppgifter kommer att användas som grund för utvärdering av social- och hälsovården, där man jämför 18 landskap. THL utvärderar hur landskapen klarar av att ordna social- och hälsovårdstjänster samt producera information om landskapens verksamhet och finansieringens tillräcklighet.

 

Ytterligare information:

thl.fi/tilastot