Kari Simola sju år som undersökningsobjekt: ”Mina uppgifter får användas i fortsättningen”

Sakkunnigläkare Henni Pöyhönen frågar, undersöker och lyssnar på 74 årige Kari Simola. Simola har kommit till THL från Vanda med sin fru Marja-Leena för ett uppföljningsbesök av Finger-undersökningen. Han har deltagit i flera av dessa besök under senaste sju år.

Kari Simola

Simola förstår bra den vetenskapliga och folkhälsovetenskapliga nyttan av sina egna uppföljningsuppgifter.

”När all data läggs samman kan man dra slutsatser och forska vidare. Utveckla teknisk utrustning t.ex. Mina uppgifter får gärna användas också i fortsättningen. Jag har ingenting emot detta.”

Främjande av den äldre befolkningens livskvalitet

Finger är en bred befolkningsundersökning där man klarlägger om man kan förhindra minnes- och tankeverksamheternas försvagning under ålderdomen med mångsidigt levnadsprogram. I undersökningen deltar 1 200 deltagare varav hälften har fått normal rådgivning om levnadssätt och hälften intensifierad rådgivning.

”Jag deltar gärna i detta. Undersökningen är intressant eftersom den samlar viktig data angående den äldre befolkningen. Med hjälp av Finger kan man främja den äldre befolkningens livskvalitet även i framtiden”, säger Simola.

Rollatorrundar i köpcentrumet

Utöver minnes- och tankeverksamhetstestning har man kartlagt deltagarnas hälsa och funktionsförmåga med hjälp av olika omfattande mätningar, tester och enkäter.

För Kari Simola inleddes undersökningen i tiden med kost- och motionsrådgivning.

”Detta har lett till mycket gott. Jag har gått ner 33 kilo i vikt under denna tid och kunnat sluta ta insulin för min diabetes.”

För motionering har Simola utvecklat ett sätt som passar rollatorgång. Han går några gånger i veckan i köpcentrum Jumbos jämna korridorer, upp till tre timmar åt gången i samband med att han gör familjens matinköp.