Finländares hälsotjänster baserar sig på forskningsdata

Forskningsöverläkare Päivi Rautava från ÅUCS berättar om Finlands unika hälsodata och dess betydelse för forskningen.