Om tjänsten

Kampanjen Data gör gott har genomförts på uppdrag av Institutet för hälsa och välfärd, THL. Webbplatsens adress är datatekeehyvää.fi/sv

DATA_Bloggar_och_berÑttelser_1200x675

Användargränssnitt

Tillgänglighet

Såväl i den grafiska utformningen av webbtjänsten som i planeringen av användargränssnittet har tillgängligheten beaktats. Tjänsten är av nivå AA enligt rekommendationerna för tillgängligt webbinnehåll.

Nivå AA enligt riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll WCAG 2.0

Sökfunktioner

Sökfunktionen finns högst uppe på varje sida i webbtjänsten.

Bilagor

De bilagor som finns i webbtjänsten är huvudsakligen PDF-filer. För att läsa PDF-filer krävs något läsprogram. Exempelvis fungerar Adobe Acrobat Reader för ändamålet. Programmet kan laddas ned gratis från Adobes webbplats.

Adobes webbplats

Responsiv design

Webbtjänsten är responsiv, det vill säga att tjänsten fungerar väl på skärmar i alla storlekar, oavsett enhet. Tjänsten kan alltså användas på mobiltelefonen, en pekplatta, bärbar dator eller större skärm så att användarvänlighet och funktioner bevaras. Informationsinnehållet är detsamma på alla enheter.

Information om uppgifternas aktualitet

I anslutning till innehållet på en sida syns det datum då innehållet senast modifierats.

Sociala medier

Det innehåll som visas på sidorna i tjänsten kan delas i sociala medier via delningsknapparna som finns i anslutning till innehållet.

Upphovsrätt, ansvar och behandling av personuppgifter

Integritetsskydd

Med responsformuläret nere på sidan kan du ge oss respons, antingen med namn och adress eller utan dessa uppgifter. Information som inkommer via formuläret sparas inte i något separat register. Uppgifterna skickas över datanätet via en krypterad anslutning.Responsen behandlas vid Institutet för hälsa och välfärd.

Vid behandlingen av personuppgifter iakttar vi gällande dataskyddsreglering inom EU och Finland. Vi behandlar personuppgifter (såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer, IP-adress) inom ramen för de gränser som lagstiftningen ställer.

Personuppgifter behandlas endast i den utsträckning det är nödvändigt för att tillgodose ändamålet med tjänsterna. Vi behandlar personuppgifter för att analysera användningen av tjänsten och användarupplevelsen, åtgärda problem, förhindra bedrägerier och stödja produktutvecklingen.

Uppgifter om användarens dator och andra enheter kan samlas in genom kakor och andra motsvarande tekniker. En kaka (cookie) är en textfil som webbläsaren sparar på användarens enhet. Om du vill kan du själv radera kakorna regelbundet och därigenom försäkra dig om ett bättre dataskydd. Du kan också styra kakornas aktivitet med hjälp av tilläggsprogram för webbläsaren. Man bör observera att funktionsstörningar kan uppstå vid användningen av tjänsterna om man raderar eller förhindrar kakor. Tjänsterna kan också helt upphöra att fungera. Att radera eller hindra kakor är alltid en åtgärd som görs specifikt för varje webbläsare.

Webbanalys

Webbtjänsten använder kakor för webbanalys med verktygen Google Analytics och Adform.

Google Analytics kakor lagrar anonymiserade uppgifter om användningen av webbplatsen. Till dessa uppgifter hör exempelvis hur användarna kommit till sidan (via en sökmotor, en direktlänk e.d.), vilka sidor de besökt och hur länge de stannat på sidorna. Med de här uppgifterna vidareutvecklar vi webbtjänsten och följer upp hur väl de nya utvecklingsåtgärderna utfallit.

Om du inte vill att information om din användning av webbtjänsten lagras i Google Analytics, kan du installera ett tilläggsprogram i din webbläsare så att uppgifterna inte sparas.

Webbläsartillägg som förhindrar användningen av Google Analytics

Webbtjänsten använder Adform-kakor, som utnyttjas för att rikta, analysera och rapportera reklam. Genom kakan lagrar webbläsaren bland annat en unik internet-tagg och information om vilket innehåll som visats och hur användaren anlände till sidorna. Med den här informationen kan exempelvis reklam personifieras, visningen av reklam begränsas och reklamens effektivitet analyseras.

Om du inte vill att Adform samlar in nämnda uppgifter, kan du förhindra det i webbläsarens inställningar eller här: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/

Mer information om Adforms kakor finns här: https://site.adform.com/privacy-center/adform-cookies/

Upphovsrätt och länkar

Upphovsrätten till det material som finns i webbtjänsten tillhör Institutet för hälsa och välfärd, om inget annat nämns. Textinnehållet i dokumenten kan lånas och sidorna kan länkas, men källan ska alltid uppges. Bilder och annat grafiskt material får inte användas utan uttryckligt tillstånd. I webbtjänsten finns länkar till tredje parters webbplatser. Institutet för hälsa och välfärd ansvarar inte för innehållet i utomstående parters webbplatser som webbplatsen länkar till.

Ansvarsfriskrivning

Institutet för hälsa och välfärd (THL) eftersträvar att uppgifterna i webbtjänsten Datatekeehyvää.fi ska vara korrekta och uppdaterade. THL förbehåller sig rätten att vid behov göra ändringar på sidorna eller att av tvingande skäl begränsa tillgången till dem. THL garanterar inte att sidorna kan användas utan avbrott.

Teknisk plattform

Webbplatsen har skapats med publiceringssystemet WordPress.

Recommended Finland svarar för det tekniska genomförandet i samarbete med THL. Recommended Finland svarar för planeringen och den visuella utformningen av användargränssnittet.

Kontaktinformation och respons

info@thl.fi

Skicka respons